Na temelju ukazane potrebe saziva se Sastanak Socijalnog vijeća koji će se održati dana 30.03.2016.g. (SRIJEDA) s početkom u 15,30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat, Školska 22.

.pdf