Obavještavamo da se zbog premalog broja pristiglih prijedloga za imenovanje predsjednika/predsjednice i članova/članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Kloštar Ivanić, produžuje rok za predaju istih do 31.05.2016. godine. Tekst javnog poziva i potrebni obrasci nalaze se u prilogu.

 

Temeljem članka 28. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova ( Narodne novine, br. 82/08), članaka 29.,38. i 40. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije, br. 24/13 ) i Odluke o osnivanju i zadaćama Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije, br. 20/12), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za imenovanje predsjednika/predsjednice i članova/članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Kloštar Ivanić

 

 

  1. Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić je temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova i u skladu s Nacionalnom politikom za promicanje ravnopravnosti spolova, radi ostvarivanja načela pune ravnopravnosti spolova, donijelo Odluku o osnivanju i zadaćama Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Kloštar Ivanić, koja je objavljena u Glasniku Zagrebačke županije, br.20/12.

 

  1. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova je stalno, stručno, radno i savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić za pitanja ravnopravnosti spolova.

 

            Povjerenstvo ima predsjednika/predsjednicu i šest članova/članica.

 

Predsjednika/predsjednicu i članove/članice Povjerenstva imenuje Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić posebnim rješenjem, na mandatno razdoblje Općinskog vijeća.

 

  1. Pisane prijedloge za imenovanje predsjednika/predsjednice i šest članova/članica povjerenstva mogu podnijeti vijećnici Općinskog vijeća, Općinski načelnik, radna tijela Općinskog vijeća, tijela mjesne samouprave, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, sportske i druge ustanove i druge pravne osobe sa sjedištem na području Općine Kloštar Ivanić.

 

Prijedlozi se podnose u pismenom obliku putem Obrasca za predlaganje kandidata za predsjednika/predsjednicu ili člana/članicu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Kloštar Ivanić, koji zajedno s Izjavom kandidata o prihvaćanju prijedloga za imenovanje čini obvezni sastavni dio dokumentacije. Obrazac i Izjavu moguće je preuzeti na internetskim stranicama Općine Kloštar Ivanić ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić.

 

  1. Rok za podnošenje prijedloga: 17.04.2016. godine

 

  1. Prijedlozi se podnose Komisiji za izbor i imenovanje putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić, na adresu: Općina Kloštar Ivanić , Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, u zatvorenoj omotnici s napomenom „ PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA/PREDSJEDNICE I ČLANOVA/ČLANICA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA".

 

  1. Nepravovremene, nepotpune ili nepravilno sastavljene prijedloge neće se razmatrati.

 

Javni poziv. .pdf

Obrazac. .pdf

Izjava. .pdf