PLAN DERATIZACIJE

      NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆA SA PRIPADAJUĆIM NASELJIMA

 

09. svibanj 2016.

-

STARA MARČA, OBREŠKA DONJA I OBREŠKA GORNJA

10. svibanj 2016.

-

BEŠLINEC, ČEMERNICA I KRIŽIC

11. svibanj 2016.

-

SOBOČANI I PREDAVEC

12. svibanj 2016.

-

ŠČAPOVEC, LIPOVEC I KLOŠTAR IVANIĆ

13. svibanj 2016.

-

KLOŠTAR IVANIĆ

14. svibanj 2016.

-

KLOŠTAR IVANIĆ