Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), Agro elektronika d.o.o., ovlaštena ispitna stanica Ministarstva poljoprivrede, planira na području Zagrebačke županije i ove godine održati ispitivanje uređaja za primjenu pesticida (traktorskih prskalica i raspršivača) prema rasporedu u prilogu.

Na sajmištu u Kloštar Ivaniću, ispitivanje će se održati 30.05.2016.g. (ponedjeljak).