Povodom obilježavanja Dana zaštite okoliša 3. lipnja, vršiti će se akcija uklanjanja otpada u šumi Marča. Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije je osigurala kombinirku i kamion, dok Hrvatske šume i šumarija Novoselec će detektirati točne lokacije sa otpadom, procijeniti količinu otpada i koordinirati akciju na terenu.