Komunalno društvo Ivakop d.o.o. već nekoliko godina kontinuirano radi na povećanju ekološke osviještenosti svojih korisnika kroz razne edukativne i informativne kampanje

Tako je početkom ove godine pokrenut projekt „Osnovne škole i gospodarenje otpadom“ s ciljem uspostave jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom u osnovnim školama na području triju jedinica lokalne samouprave na kojima se vrši usluga odvoza otpada, Gradu Ivanić-Gradu, Općini Križ i Općini Kloštar Ivanić.
Projekt se provodi u dva dijela. Prvi dio projekta činilo je uspostavljanje jedinstvenih zelenih eko otoka u školama kroz isporuku komunalne opreme koju je s 80% sredstava sufinancirala Zagrebačka županija. Sastoji od spremnika za papir (1100L), plastiku (1100L), kompostera za biootpad (380L) i metalnih kanti od 100L za unutrašnji prostor škole s poklopcima u odgovarajućoj boji za odgovarajuću vrstu otpada.

Više na Ivakop.hr