Komunalno društvo Ivakop d.o.o. nudi Vam mogućnost besplatne usluge odvoza i zbrinjavanja kućnog glomaznog otpada.

Pravo na odvoz glomaznog otpada imaju korisnici usluge odvoza komunalnog otpada nad kojima nije pokrenut ovršni postupak zbog neplaćanja obveza, te koji nisu u sustavu evidentirani zbog neplaćanja računa za uslugu odvoza otpada.

Zahtjev za odvoz glomaznog otpada možete možete nam uputiti:

  • osobno
  • poštom – na adresu sjedišta društva Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad
  • faksom – na broj 01/2888 937
  • e-mailom – ivakop@ivakop.hr
  • telefonski – na broj 01/2888 938
  • putem web aplikacije

Zahtjev za odvoz glomaznog otpada moguće je podnijeti isključivo do datuma naznačenog kao rok za prijavu za pojedino područje. Prijave podnesene nakon navedenog roka smatrat će se nevažećima.
Prilikom predaje glomaznog otpada molimo Vas da ispunjeni i ovjereni Obrazac prijave predate ovlaštenom sakupljaču koji će odvoziti Vaš glomazni otpad.

Ukoliko na dan odvoza glomaznog otpada niste u mogućnosti biti kod kuće, molimo Vas da nam dostavite ovjereni obrazac prije dana odvoza!
Svoj glomazni otpad odložite unutar dvorišta, u blizini ulaza u dvorište, dostupno vozilu za sakupljanje otpada do 7 sati u jutro, na dan odvoza.

Molimo Vas da proučite u priloženom popisu što sve spada u kućni glomazni otpad jer odvoziti i zbrinjavati možemo isključivo predmete i tvari koje su određene Naputkom o glomaznom otpadu (NN 79/15). Predmeti koji nisu na popisu ne spadaju u glomazni otpad i neće se odvoziti.

U GLOMAZNI OTPAD NE SPADA:
građevinski otpad, salonitne ploče, komunalni i sitni otpad, tekući otpad, opasni otpad, otpad iz gospodarske djelatnosti

KORISNICI U STAMBENIM ZGRADAMA (kolektivna domaćinstva)

Ukoliko stanujete u stambenoj zgradi, niste dužni prijaviti odvoz glomaznog otpada, a svoj glomazni otpad odložite u posebne spremnike koji će biti postavljeni u blizini vaše stambene zgrade i to na dan naveden u rasporedu odvoza

Zabranjeno je odlaganje glomaznog otpada na javnoj površini!