Općina Kloštar Ivanić ove 2016./2017. školske godine, financira troškove organizacije programa produženog boravka u Osnovnoj školi braće Radić. Taj program je prije svega, neobavezan oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave, koji se provodi izvan redovite nastave. Sredstva utvrđena Proračunom Općine Kloštar Ivanić za financiranje programa, u iznosu od 120.000,00 kn, raspoređena su za opremanje odgovarajućeg učioničkog prostora kao i za financiranje troškova rada jednog učitelja.

Općina Kloštar Ivanić je u suradnji sa Osnovnom školom braće Radić opremila i uredila učionicu sa svom potrebnom opremom za rad, raznim didaktičkim sredstvima i pomagalima, te audio-vizualnom opremom. Uz to, učionica je opremljena i za igru primjerenim namještajem, te će to djeci omogućiti što ugodniji boravak u satima prije i poslije redovne nastave.

Produženi boravak će se organizirati za jednu odgojno-obrazovnu skupinu učenika I. i II. razreda, u trajanju od 07:00 do 13:30 sati kada su učenici u popodnevnoj smjeni, odnosno od 11:50 do 17:10 sati kada su učenici u prijepodnevnoj smjeni.

Cijenu usluge produženog boravka za roditelja-korisnika usluge utvrđuje Školski odbor škole najkasnije do 31. kolovoza za narednu školsku godinu. Ta cijena uključuje troškove prehrane te troškove nabave nastavnih sredstava i pomoćnih materijala za rad u produženom boravku.