Na temelju članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13),  općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 27.09.2016. g. donio je Zaključak.

Usvaja se prijedlog Fonda za poljoprivredu po Zapisniku od 26.09.2016. godine da se iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu izdvoje novčana sredstva za namjenu kreditiranja obiteljskih gospodarstava – poljoprivrednih proizvođača, za  jesensku sjetvu u 2016. godini, slijedećih kultura:

-     pšenica, ječam, tritikale, zob, djeteline i DTS.

Za ovu namjenu iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić izdvajaju se sredstva u iznosu 100.000,00 kn.

.pdf