Temeljem članka 2. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 21/14) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 29.09.2016. g. donosi o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2016./2017. 

.pdf