Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Odbora za turizam i kulturu, koji će se održati dana 24.10.2016. (ponedjeljak) s početkom u 17,00  sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat, Školska 22.

.pdf