Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Socijalnog vijeća koji će se održati dana 19.12.2016.g. (PONEDJELJAK) s početkom u 15,30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat, Školska 22.

.pdf