Na temelju Idejnog rješenja parka Hrvatskih branitelja, pod pokroviteljstvom INA d.d., izrađen je Idejni projekt uređenja parka Hrvatskih branitelja u svrhu ishođenja lokacijske dozvole, i pristupanju izrade glavnog te izvedbenog projekta.