Povodom svjetskog Dana šuma vodstvo općine Kloštar Ivanić s načelnikom Željkom Filipovićem organiziralo je veliko čišćenje terena na području općine.

Suorganizatori i provoditelji akcije na terenu bili su:

-Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije s ravnateljicom Martinom Glasnović.

-Ivakop Ivanić Grad.

-Mjesni odbori Čemenica, Lipovec i Obreška.

-Kulturno umjetnička društva Kloštar Ivanić i Obreška.

-Streljačka udruga Lipovec.

-RIS – udruga specijalne policije iz Domovinskog rata.

-Društvo prijatelja prirode iz Ivanić Grada.

 

U subotu 18. žujka 2017.g. s početkom u 9 sati, po lijepom suhom, polusunčanom vremenu, sakupile su se ekipe dobrovoljaca te, potom, razmilile po kloštarskim terenima od Lipovca i Čemernice do Sobočana, od Obreške do šume Čret. Sakupljale su se kante i kanisteri, vreće i vrećice, plastika, staklo i metali, traktorske i auto gume, papir i terpapir, kosti domaćih životinja i sve drugo smeće što ga civilizacija proizvodi, a necivilizacija, nekultura i nebriga dijela hrvatskog naroda razbacuje po prirodi uništavajući čistoću i ljepotu, trujući zemlju po kojoj gazimo i koja nas hrani, ugrožavajući zdravlje i opstanak svega živog na toj zemlji. I sebe i svoje djece. Najugroženiji i najprljaviji predio bio je u Sobočanima kod raskrižja šumske ceste za Grabersko Brdo, gdje je na malom prostoru skupljeno nekoliko kontejnera i kamiona raznog, višegodišnjeg  smeća. Drugi najlošiji teren  bio je u šumi nasuprot kućama  preko glavne ceste, na ulazu u selo Stara Marča. Najmanje smeća, s obzirom na površinu, sakupljeno je u Šumi Čret čije čišćenje su obavili lovci lovačkog društva Srndać, što je vidljiv i prepoznatljiv pozitivan rezultat dugogodišnjih ekoloških akcija koje LD provodi već puno godina.

Punili su se kontejneri općinski i Ivakopovi, a Ivakop  smeće besplatno odvozi i deponira na smetište u Tarno. Veća divlja odlagališta su bagerom utovarivana na kamione i direktno odvožena u Tarno.

Poznato je da je na cijelom Otoku Ivaniću već niz godina zbrinjavanje otpada i smeća odlično organizirano, tako da svako domaćinstvo ima kantu za smeće i vreće za odvajanje najčešćeg otpada papira i plastike za reciklažu. Za zajednički i eventualni višak otpada u svakom selu su Zeleni otoci s kontejnerima za papir, staklo, plastiku i baterije. Sakupljači metala stalno kruže po ulicama selima otkupljujući metale i akumulatore. Ivakop svake godine, uz aktivnu najavu, organizira odvoz krupnog otpada. Tvrtka u Ivanić Gradu, na poziv, dolazi u kućanstva po stare televizore, računala i sav ostali elektronsku otpad. Isto tako je moguće zbrinjavanje kemikalija.Uginulu stoku uz telefonsku narudžbu može se dati odvesti u kafileriju, ili, zakopati u zemlju. Otok Ivanić je poljoprivredni kraj pa se biljni otpad ne smatra smećem već se može lako pretvoriti u vrijedno kompostno gnojivo. Znači, sve su mogućnosti za neštetno zbrinjavanje svih mogućih otpada.

Kad se sagleda silna briga službi za zbrinjavanje otpada i zakonske obaveze kao i obaveza plaćanja koju su dužni plaćati svi, bez obzira dali otpad stavaljali u kante i vreće ili ga razbacivali, neshvatljiva je nečija nebriga i zločestoća da otpad odnosi u prirodu, da izljevanjem kanistera s naftnim derivatima zagađuje vodotokove, da spaljivanjem gume i plastke truje sebe i susjede, da u šumi ostavlja staklo i metale kao vječite opasne oštre bodeže.

Radove na terenu koordinirala je komunalna redarka općine Kloštar Ivanić Marija Kušar. Uz  šale i smijeh, ponegdje i pjesmu, zašarenila su se polja, šume i nasipi kanala od muških i ženskih, mlađih i starijih, djece i penzionera. Čuo se govor kloštarskih naselja ali i engleski od bračnog para doseljenika iz Velike Britanije u Obrešku i njihovih prijatelja.

Važan sudionik ove hvalevrijedne akcije bilo je i lovačko društvo Srndać koje gospodari lovištem na skoro cijelom području općine Kloštar Ivanić i manjim dijelom Ivanić Grada. Članovi LD-a su, osim čišćenja Čreta te lipovečkih i čemerničkih polja, obavljali i logističku službu; t.j. snabdjevanje vrijednih čistača pićem i vrećama za smeće i, kao najvažnije: na kraju uspješno odrađene Zelene akcije su, u suradnji s općinom Kloštar Ivanić, sve sudionike ugostili u svojem lovačkom domu u Čemernici lovačkim ručkom.

Sumirajući cijelu akciju može se zaključiti da je, zahvaljujući dobroj organizaciji, odaziv ljudi na rad za zajedničko dobro bio povoljan, da tih nekoliko sati radi nikome nije palo teško, već naprotiv, da takva vrsta druženja s osjećanjem činjenja dobrog ljudima, donosi sreću i zadovoljstvo. U svojoj osvještenosti ljudi sve više shvaćaju važnost i vrijednost brige za životno okruženje. Nastojmo svojim djelovanjem i učenjem naših potomaka razvijati pozitivnu svijest za očuvanje kvalitetnog života u zdravoj, lijepoj i čistoj prirodi. Nastojmo da nam svaki dan na svakom mjestu bude Zelena akcija.

© Stjepan Hren