Općina Kloštar Ivanić osigurala je i ove godine financijska sredstva za podjelu „Uskršnjih paketa’ koje će volonteri Gradskog društva Crvenog križa Ivanić Grad podijeliti:

  • starim i nemoćnim osobama - korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb,
  • djeci iz socijalno ugroženih obitelji -  korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb,
  • osobama sa invaliditetom - korisnicima prava na osobnu invalidninu i
  • starijim osobama iznad 90 godina.

    „Uskršnji paketi“ dijelit će se od dana  10.4.2017. g. do dana  14.4.2017. g. , a dana 12.4.2017.g. navedenoj podjeli pridružit će se Općinski načelnik Željko Filipović.