Vezano uz promidžbu povodom lokalnih izbora, obavještavamo političke stranke i nezavisne kandidate na području Općine Kloštar Ivanić da je Odlukom o komunalnom redu („Službene novine Općine Kloštar Ivanić“ broj 4/11) propisano da se plakati vezani uz izbornu promidžbu mogu postavljati isključivo na oglasnim stupovima, oglasnim pločama, konstrukcijama i oglasnim ormarićima koji su predviđeni za tu svrhu, dok je za postavljanje plakata, oglasa i drugih objava promidžbenog ili informativnog obilježja na drugim mjestima na javnim površinama, potrebno zatražiti odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

Za postavljanje promidžbenih materijala uz županijske i lokalne ceste pod upravljanjem Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije potrebno je od njih zatražiti suglasnost.

Elektra Križ kao vlasnik i korisnik elektroenergetskih objekata ne dozvoljava postavljanje promidžbenih materijala niti oglasa na elektroenergetske objekte (stupove NN mreže, transformatorske stanice i ostalo) – dopis od 21.10.2015.

Ujedno se podsjeća da su prestankom izborne promidžbe političke stranke i pojedinci dužni svoje plakate ukloniti u roku od 7 dana, u protivnom će plakate ukloniti Općina Kloštar Ivanić putem treće osobe, a na trošak političke stranke koja ih je postavila.

Mole se političke stranke i nezavisni kandidati da se pridržavaju navedenih odredbi Odluke o komunalnom redu.

                                                                                     

Jedinstveni upravni odjel