Obavještavamo korisnike usluge Ivakopa koji su se prijavili za podjelu kompostera, uz ispunjavanje uvjeta za dodjelu istih, da ih mogu preuzeti na sljedećim lokacijama: