SUBOTA 20. SVIBNJA 2017. G.          10:00 SATI  – 16:00 SATI

na adresi Općinskog izbornog povjerenstva Općine Kloštar Ivanić Školska 22, Kloštar Ivanić, tel: 01/2823-104