Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić uputio je čestitku Općinskom načelniku Općine Kloštar Ivaniću Željku Filipoviću na uspjehu na proteklim lokalnim izborima te ponovnom imenovanju na funkciju Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić. Isto tako čestitkama se pridružila Hrvatska obrtnička komora i Udruga općina u Republici Hrvatskoj.

Čestitka Župana Zagrebačke županije .pdf

Čestitka Hrvatske obrtničke komore .pdf

Čestitka Udruge općina u Republici Hrvatskoj .pdf