GRAĐANI I PRAVNE OSOBE ČIJE SE NEKRETNINE NALAZE UZ JAVNE POVRŠINE  (ulice, ceste, parkirališta, nogostupe, ulične travnjake, ulične jarke, seoske i poljske puteve),

D U Ž N I   S U   PREMA ODLUCI O KOMUNALNOM  REDU IZVRŠITI SLIJEDEĆE:

  1. POKOSITI TRAVU I UKLONITI  DRUGO SAMONIKLO RASLINJE UZ JAVNE POVRŠINE,
  2. UREDITI ŽIVICE I OGRADE OD UKRASNOG RASLINJA,
  3. OČISTITI GRABE I BANKINE OD TRAVE, MULJA I OTPADNOG MATERIJALA,
  4. OBREZATI VISOKA STABLA ZBOG MOGUĆNOSTI ZRAČENJA I PROHODNOSTI  PUTEVA,
  5. OČISTITI PROPUSTE NA KOLNIM I PJEŠAČKIM ULAZIMA OD MULJA.

 

Zabranjeno je uništavanje trave i drugog samoniklog raslinja na bankinama totalnim herbicidima.

Također, prema Naredbi o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (Narodne novine 72/07), Odluci o mjerama sprječavanja širenja i obvezi uklanjanja i uništavanja ambrozije na području Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije 09/03 od 13.05.2003.g). i Odluci o komunalnom redu Općine Kloštar Ivanić (Službene novine Općine Kloštar Ivanić br. 4/2011.g.)

VLASNICI, POSJEDNICI I KORISNICI VRTOVA, GRAĐEVINSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ŠUMA TE JAVNIH POVRŠINA, DUŽNI SU SA SVOJIH POVRŠINA REDOVITO UKLANJATI I UNIŠTAVATI AMBROZIJU.

GRAĐANI I PRAVNE OSOBE NAVEDENIM OBAVEZAMA TREBAJU PRISTUPITI ODMAH, A ZAVRŠITI IH DO  01.09.2017.g.

 

Zbog nepostupanja po ovom nalogu u zadanom roku komunalni redar je ovlašten: