Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03- pročišćeni tekst, 8204, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 147/14), članka 16., 18. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić, te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić raspisuje natječaj  za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti "Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima" na temelju ugovora

.pdf