Na temelju članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 22.09.2017. godine donosi odluku o subvencioniranju troškova  prijevoza željeznicom i autobusom studentima s  područja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf