Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 13.10.2017. g., ( PETAK ) s početkom u 15:30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I. kat., Školska 22.

.pdf