Zbog iznimnog interesa korisnika i velikog broja zaprimljenih kvalitetnih zahtjeva za potporu u okviru Mjere M7, Operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., donijela je odluku o povećanju raspoloživih sredstava za prijave pristigle na 1. natječaj, zaključen 23. prosinca 2016. godine.   

Podsjetimo, na spomenuti natječaj pristiglo je 263 prijava odnosno zahtjeva za potporu, a ukupna vrijednost zatražene potpore premašuje iznos od 819 milijuna kuna.

Navedenom odlukom povećavaju se raspoloživa sredstva potpore u Operaciji 7.2.2. sa 173 milijuna kuna na 696 milijuna kuna, te visokokvalitetni projekti dobivaju mogućnost za financiranje. 

Očekuje se sufinanciranje 214 projekata izgradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u svim dijelovima Republike Hrvatske.