Općina Kloštar Ivanić osigurala je već tradicionalno zadnjih 20 godina povodom Božićnih blagdana "Božićne poklone" koje će načelnik Općine Kloštar Ivanić podijeliti djeci članova HVIDRA Općine Kloštar Ivanić.

Božićni pokloni dijeliti će se 27.12.2017.g. u 13:30 u vijećnici Općine Kloštar Ivanić na adresi Školska 22, Kloštar Ivanić.