Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 02. siječnja 2018.g. donijela je odluku o prihvatljivosti prijave na natječaj za Mjeru 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 204.-2020., i Natječaja za provedbu podmjere 7.2. "Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključjući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije" - provedba operacije 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta".

Odlukom je utvrđen iznos potpore u iznosu od 2.265.975,00 kn. Potpora će se koristiti za rekonstrukciju dijela ulice Čemernica Lonjska u naselju Čemernica Lonjska.