Temeljem članka 31. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članaka 100.  i 101. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) saziva se 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 30.01.2018. godine (utorak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

.pdf