Općinsko izborno povjerenstvo obavještava političke stranke i birače da je Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić dana 30.01.2018. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić, a za dan provedbe izbora određen je 04. ožujak 2018. godine.

Izbori se provode po Zakonu o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16), te prema Odluci o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić.

Općinsko izborno povjerenstvo utvrdilo je redoslijed izbornih radnji i tijek rokova.

Temeljem članka 41. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima, političke stranke imaju pravo predložiti članove proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva – po 3 predstavnika većinske političke stranke, odnosno političkih stranaka i po 3 dogovorno predložena predstavnika oporbenih stranaka.

Izbor proširenog sastava provodi Općinsko izborno povjerenstvo, a prijedlozi se dostavljaju do 05. veljače (ponedjeljak) 2018.

Također, političke stranke određuju i članove biračkih odbora koji izravno provode glasovanje na 12 biračkih mjesta: po 2 člana većinske političke stranke, odnosno političke grupacije i po 2 člana oporbene političke stranke sukladno stranačkom sastavu predstavničkog tijela - Općinskog vijeća.

Prijedlozi se dostavljaju ovom Povjerenstvu, najkasnije do 16. veljače 2018.

 

Općinsko izborno povjerenstvo imenovati će biračke odbore za sva biračka mjesta najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, odnosno najkasnije do 21. veljače 2018. godine do 24,00 sata.

Političke stranke i birači  koji su predložili kandidacijsku listu birača imaju također pravo odrediti promatrače koji će pratiti izborni postupak, provedbu izbora, te rad izbornih tijela (članak 118. Zakona o lokalnim izborima), te Općinskom izbornom povjerenstvu podnijeti zahtjev za promatranje izbora.

Politička stranka, odnosno predlagatelj ili nositelj kandidacijske liste birača, predlagatelj kandidature kandidata grupe birača ili kandidat grupe birača od dana objave zbirnih lista kandidatura mogu podnijeti zahtjev za promatranje izbora uz koji se podnosi i potvrda političke stranke, odnosno potvrda predlagatelja kandidature kandidata grupe birača ili kandidata grupe birača o svojstvu promatrača i popis promatrača najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora.