Obavještavamo građane da će se vršiti raspodjela odjeće i obuće u Kloštar Ivaniću, Pučki dom (prostorije Crvenog križa, iza u dvoru), dana  08.02.2018. godine (četvrtak) u vremenu od 10,00 - 12,00 sati.