Obaviještavaju se članovi biračkih odbora da će biti održan sastanak sa temom "Izbori članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kloštar Ivanić " u četvrtak 01. ožujka 2018.g. 17::00 sati, u sali Pučkog doma Kloštar Ivanić.