IZABRANIM  ČLANOVIMA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA IZBORIMA ODRŽANIM 04.03. 2018. GODINE , O KONSTITUIRANJU VIJEĆA MJESNIH ODBORA KOJE ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU 24.03. 2018. GODINE U PROSTORIJAMA  OPĆINE  KLOŠTAR IVANIĆ PREMA SLIJEDEĆEM RASPOREDU:

Donja Obreška                    u 09,00 sati

Gornja Obreška                   u 09,30 sati

Stara Marča                         u 10,00 sati

Bešlinec                               u 10,30 sati

Križci                                   u 11,00 sati

Čemernica Lonjska             u 11,30 sati

Kloštar Ivanić                      u 12,00 sati

Lipovec Lonjski                  u 12,30 sati

Ščapovec                             u 13,00 sati

Predavec                              u 13,30 sati

Sobočani                              u 14,00 sati