Tehnički pregled traktora na terenu održat će se na sportskom parku u Kloštar Ivaniću u periodu od 11-13. travnja u vremenu 08:00-16:00.

Tehnički pregled vrši "Centar za vozila Hrvatske".