S ciljem povećanja konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu te izgradnje povjerenja kupaca, otvoren je natječaj za dodjelu bespovratnih za primjenu norma te za certifikaciju u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom.
 

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su mikro, mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje godinu dana prije predaje projekta, koji su u trenutku predaje projekta registrirani za prihvatljive djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti, koji imaju namjanje jednog zaposlenog na temelju sati rada i koji imaju iskazanu dobit u 2017. godini. Maksimalna potpora po projektu, koji može uključivati certificiranje više sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima, iznosi 380.000 kuna. Minimalna potpora iznosi 50.000 kuna. Intenzitet potpore iznosi do 85% troškova za mikro i malo poduzeće tj. do 65% ukupno prihvatljivih troškova za srednje poduzeće.
 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog natječaja:
     - ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom, poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili iz područja usluga (ISO)
     - ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom, poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskih shema (poput FSC i/ili PEFC certifikacija, BRC norme, KOSHER, HALAL i sl.).   
     - ostale aktivnosti koje se odnose na norme odnosno certifikacijske sheme pod uvjetom da se radi o međunarodno ili tržišno priznatim normama/shemama
 

Prihvatljive kategorije troškova

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:
     - troškovi savjetodavnih usluga za pripremu dokumentacije nužne za uvođenje sustava upravljanja kojim će se omogućiti stjecanje certifikata (snimak stanja, definicija projekta, model sustava i postavljanje ciljeva), nabava (kupnja) norma
     - edukacija djelatnika neophodna za uvođenje sustava upravljanja koji je/su predmet projektnog prijedloga
     - troškovi certificiranja sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom
 

Natječaj je otvoren od 14.05.2018. do 29.06.2020. ili do iskorištenja sredstava. 

Više o natječaju možete doznati ovdje.