Plan proljetne deratizacije na području Općine Kloštar Ivanić sa pripadajućim naseljima:

14. svibnja 2018.

-

STARA MARČA, OBREŠKA DONJA I OBREŠKA GORNJA

15. svibnja 2018.

-

BEŠLINEC, ČEMERNICA I KRIŽIC

16. svibnja 2018.

-

SOBOČANI I PREDAVEC

17. svibnja 2018.

-

ŠČAPOVEC, LIPOVEC I KLOŠTAR IVANIĆ

18. svibnja 2018.

-

KLOŠTAR IVANIĆ

  

 

 

 Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener).   Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene.

MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).