Sukladno članku 29 Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018), Općina Kloštar Ivanić izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na svom području. Uvid u Prijedlog može se izvršiti u prostorima Općine, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić, (I. kat) radnim danom u razdoblju od 14.  do 28. svibnja, od 08:00 do 15:00 sati. Također, uvid je moguć i putem općinske internetske stranice. Zainteresiranim stranama ovo može biti praktično, budući da usporedno s pregledom Prijedloga mogu popratiti i druge izvore relevantne za problematiku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (preglednik ARKOD-a, portali katastar.hr, uredjenazemlja.hr itd.)

 

Pisane prigovore ili primjedbe na prijedlog Programa moguće je podnijeti najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić u roku od 30 dana od podnošenja istih.

Prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju na adresu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić, zaključno sa 28. svibnja 2018. godine.

Općina Kloštar Ivanić poziva sve zainteresirane osobe na prezentaciju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić, koja će se održati dana 22. svibnja 2018. godine u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić (I. kat) s početkom u 18:00 sati.