Obaviještavaju se građani da će raspodjela odjeće i obuće biti u :

  1. KRIŽ, Zagrebačka 7 u novom prostoru (prostorije do matičnog ureda), dana  06.06.2018. godine (srijeda) u vremenu od 11,00 - 13,00 sati, i nadalje svake sljedeće srijede

 

  1. IVANIĆ-GRAD, Dom Crvenog križa, Školska bb, 08.06.2018. godine (petak) u vremenu od  09,00 do 11,00 sati

 

  1. KLOŠTAR IVANIĆ, Pučki dom (prostorije Crvenog križa, iza u dvoru), dana  08.06.2018. godine (petak) u vremenu od 12,00 - 14,00 sati

 

  1. NOVOSELEC, Vatrogasni dom, dana 08.06.2018. godine (petak) u vremenu od 09,00 do 11,00 sati