Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Odbora za financije i proračun koji će se održati dana 01.10.2018. g.  (PONEDJELJAK) s početkom u 17:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22., I. kat., vijećnica.

Saziv .pdf