Na temelju članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18),  općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 05.10.2018. g. donio je Zaključak;                                           

 Usvaja se prijedlog Fonda za poljoprivredu po Zapisniku od 04.10.2018. godine da se iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu izdvoje novčana sredstva za namjenu kreditiranja obiteljskih gospodarstava – poljoprivrednih proizvođača, za  jesensku sjetvu u 2018. godini, slijedećih kultura:

-     pšenica, ječam, tritikale, zob, djeteline i DTS.

Za ovu namjenu iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić izdvajaju se sredstva u iznosu 100.000,00 kn.

Zaključak .pdf