Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije obavještava nositelje prava na nekretnine koje neposredno graniče sa javnim cestama da će započeti sa postupkom evidentiranja cesta, te će moći izvršiti uvid u geodetske elaborate.

Javni poziv .pdf