U četvrtak je u poslovnom krugu Ivakopa izvršena primopredaja novog specijalnog komunalnog vozila s nadogradnjom za sakupljanje otpada, model podvozja Isuzu N2R s modelom nadogradnje Ekomunal zapremine 7,5 m³ proizvođača Tehnix iz Donjeg Kraljevca.

Ivakop je vozilo nabavio putem otvorenog postupka javne nabave na kojem je kao najpovoljniji ponuditelj odabran Tehnix.

Vrijednost vozila je 509.500,00 kn neto, odnosno 636.875,00 kn s PDV-om, a financira se iz kredita koji je Ivakop zaključio s PBZ-om kao poslovnom bankom putem HBOR-ovog programa kreditiranja pod nazivom „Komunalna infrastruktura“ uz kamatu od 2,5% i rokom otplate od 5 godina.

Vozilo će služiti za prikupljanje komunalnog otpada od korisnika, a tijekom slijedeće godine njime će se početi prikupljati biorazgradivi otpad sustavom „od vrata do vrata“ i to u onom trenutku kada se zadovolje i ostali tehničko-tehnološki preduvjeti, a to je isporuka spremnika za odvojeno prikupljanje otpadne plastike, papira i biootpada od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Izvor.