Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je 16.11.2018. prema Zahtjevu za isplatu predujma Općini Kloštar Ivanić iznos od 1.132.987,50 kuna  za projekt iz natječaja za provedbu Podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« za tip operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  za projekt Rekonstrukciju dijela ulice Čemernica Lonjska.

Zahtjev za potporu je podnesen 04.11.2016. na prvi natječaj za navedenu Mjeru.

Radovi su započeli u siječnju 2018. te završeni u svibnju 2018.

Odluka o dodjeli sredstava je izdana 08.11.2018., te je  13.11.2018.  izdana Odluka o isplati predujma.