Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Socijalnog vijeća koji će se održati dana 04.12.2018.g. (UTORAK ) s početkom u 15:30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat, Školska 22.

.pdf