Općina Kloštar Ivanić subvencionira mjesečne, polumjesečne ili priključne karte prijevoza željeznicom i autobusom redovnim studentima viših škola i fakulteta koji stanuju na području Općine Kloštar Ivanić, a putuju svakodnevno sredstvima javnog prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta školovanja.

Općina Kloštar Ivanić participira u iznosu od 100,00 kn u cijeni jedne karte, a od 01.01.2019.g. iznos se povećava sa 100,00 kn na 200,00 kn.

Subvencija vrijedi do 15. srpnja 2019.