Dana 12.03.2019. godine  u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić.

Broj objave: (staviti broj objave). Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje. Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Rok za dostavu ponuda je 11.04.2019. godine do 09,00 sati.

Obavijest .pdf