Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić temeljem članka 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić donijelo je na  14. sjednici održanoj­­­­­­­­ 06.03.2019. godine

 

NATJEČAJ

za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić

za pedagošku godinu 2019. / 2020. u trajanju od 30 dana

 

Prijave za upis se mogu podnijeti za slijedeće programe:

 

  • Cjelodnevni primarni 10-satni program ranog odgoja, obrazovanja, njege i skrbi djece predškolskog uzrasta
  • Kraći programi unutar cjelodnevnog 10-satnog programa za djecu  (posebno se naplaćuju: rano učenje stranog jezika, dramsko scenski program, sportski program)
  • Program predškole (zakonski obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u školu koja će do 31. ožujka 2020. napuniti šest godina života)

 

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta može se podići u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić radnim danom (ponedjeljak – petak)  ili preuzeti s www.djecjivrtic-proljece.hr. Na istoj adresi se može pronaći i Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić.

 

Zahtjevi za upis zaprimati će se od 01.04.2019. do 30.04.2019. godine* u tajništvu dječjeg vrtića od ponedjeljka do petka između 07:30 do 15:30 sati.

 

  1. 1. Osnovna dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev za upis:

 

1)             Rodni list djeteta (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja)

2)             Potvrdu o prebivalištu djeteta (može i fotokopija, izdaje MUP, bez obzira na datum izdavanja)

3)             Fotokopija zdravstvene iskaznice djeteta

4)             Fotokopija iskaznice imunizacije djeteta (knjižica cijepljenja)

5)             Fotokopija osobnih iskaznica oba roditelja

6)             Potvrda o zaposlenosti kao i radnom vremenu roditelja**

7)             Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu***

 

  1. 2. Na sve prikupljene osobne podatke bit će primijenjene odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka u ustanovama i prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Roditelji će dobiti šifru pod kojom će njihov zahtjev biti vođen i pod kojom će biti objavljen redoslijed u rezultatima upisa.

 

  1. 3. Rezultati upisa bit će objavljeni do i zaključno s 15.05.2019. godine:

v   na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

v   na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

v   slanjem Rješenja poštom na adresu podnositelja zahtjeva.

 

4.      Na Rezultate upisa, kada budu objavljeni, nezadovoljni će roditelji moći uložiti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić u roku od 15 dana nakon objave rezultata.

 

KLASA: 601-02/19-03/21

URBROJ:238-14/78-19/01

 

U Kloštar Ivaniću, ­­06.03.2019.

Predsjednik Upravnog vijeća:  Nenad Kukec

 

*temeljem Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) dječji vrtić ima obvezu izdati pisano rješenje podnositelju zahtjeva za upis unutar 30 dana od datuma podnošenja zahtjeva; iz tog razloga rok za prijave skraćen je na petnaest dana.

**Roditelji koji se prijavljuju na natječaj za program predškole trebaju dostaviti dokumentaciju od 1) do 6)

***Dokazi prema članku 8. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić uključuju: Rješenje o invaliditetu, Potvrda o statusu branitelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć, Potvrda o kategorizaciji djeteta s teškoćama u razvoju, Liječnička potvrda o težoj bolesti u obitelji, Pravomoćna presuda o razvodu braka za razvedene roditelje (samohrani roditelji), Potvrda o statusu redovnog studenta, Dokaz o zaposlenosti na OPG-u, Dokaz o udomiteljstvu djeteta, Dokaz o broju malodobne djece u obitelji koji je troje ili prelazi troje djece ...