Na temelju odredbe članka 17. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Zagrebačke županije (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 6/99, 10/10 i 13/18 – pročišćeni tekst) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije raspisuje natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2019. godini.

Natječaj .pdf

Obrazac .doc