Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 15.05.2019. g. (SRIJEDA ) s početkom u 15:30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, vijećnica I kat., Školska 22. 

.pdf