Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić koji će se održati  dana  18.06.2019. godine (UTORAK ) s početkom u 8:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat., Školska 22, vijećnica. 

Saziv .pdf