Temeljem članka 30. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članaka 99.  i 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) saziva se 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić koja će se održati dana 05.07.2019. godine (petak), s početkom u 16,00 sati - u općinskoj vijećnici, Školska 22, I. kat.

.pdf