Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je 5. srpnja 2019. godine  Odluku o isplati predujma Općini Kloštar Ivanić iznos od 3.351.600,00 kuna  za projekt iz Natječaja za provedbu Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« za tip operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  za projekt Rekonstrukcije i dogradnje DV Proljeće

Zahtjev za potporu je podnesen 18. travnja 2017. godine na prvi natječaj za navedenu Mjeru.

Radovi su započeli u srpnju 2017. godine, te završeni u svibnju 2018. godine.

Odluka o dodjeli sredstava je izdana 28. lipnja 2019., te je  5. srpnja 2019.  izdana Odluka o isplati predujma.

Danas 11.07.2019. je izvršena isplata po navedenoj Odluci.